Vogelnesten verwijderen

Wij verwijderen vogelnesten uit uw schouw en plaatsen een bestendig vogelnet, dit wordt geplaatst met mortel indien mogelijk.

Het is aangeraden om minimaal één keer per jaar uw schoorsteenkanaal te controleren op verstoppingen. Ze kunnen schoorsteenbrand veroorzaken. Als er tijdens de controle een vogelnest ontdekt wordt dan kunt U er voor kiezen om deze te verwijderen. Wij adviseren ten zeerste dat de vogelnesten verwijderd worden. Ook al bent U vogelliefhebber, door het vogelnest kan er Co-vergiftiging en/of brand ontstaan.

Na het verwijderen van het vogelnest plaatsen we een rooster zodat uw schoorsteen nooit als nestplaats voor dieren kan dienen