Ketels en Branders

Het is wettelijk verplicht om uw ketel of brander te onderhouden. Net zoals uw wagen heeft een ketel onderhoud nodig. Mazoutketels moeten jaarlijks een onderhoud krijgen. Voor gasketels is dit om de 2 jaar.